دانلود

کلیک کنیدمستند کیهان The Universe فیلمهای نجوم

23800تومان
icon

تعداد: 17 دی وی دی HD با زیرنویس فارسی

اطلاعات محصول

آموزش عمومي نجوم

کاملترین مجموعه ای که در مورد نجوم و کیهان خواهید داشت

كاري برجسته از History Channel

مناسب براي دانش‌آموزان مقطع دبيرستان به بالا

با ديدن اين فيلم سطح دانسته‌هاي شما از عالم كيهان بسيار فراتر خواهد رفت
چهار فصل کامل

فصل اول و دوم و سوم و چهارم

فصل اول در 14 قسمت که توضیحات در زیر مشاهده میکنید

فصل دوم در 18 قسمت

فصل سوم در 11 قسمت

فصل چهارم در 12 قسمت

مدت زمان هر قسمت حدود 44 دقیقه هست

نگاهي به مستند كيهان (The Universe):

انسان از آغاز تاريخ همواره پرسشهايي را پيرامون كيهان در ذهن خود پرورانيده است. در 50 سال گذشته كاوش‌هاي فضايي عملي انسان با استفاده از تلسكوپهاي قدرتمند، كاوشگرهاي روباتي و مأموريتهاي انساني، دانش ما از عالم كيهان را به طور شگفت‌آوري افزايش داده‌اند. با اين وجود در سالهاي اخير دانشمندان با بكارگيري فن‌آوري رايانه‌اي توانسته‌‌اند استنتاج‌هاي حيرت‌انگيز خود در اين باره را با جزئيات فراوان به تصوير بكشند. در مجموعه‌ي مستند علمي «كيهان» نيز با استفاده از فن‌آوري نوين تصويرسازي رايانه‌اي، سيارات و ستارگان دوردست را به نزديك آورده‌ايم و بينندگان اين امكان را يافته‌اند تا به نوعي در دنباله‌دارها و سياه‌چاله‌ها نظر بيافكنند و شاهد تولد و مرگ كهكشانها و ستارگان باشند. مجموعه‌ي حاضر در 14 اپيزود و با عناوين پيش رو تقديم مي‌گردد:

عناوين مطالب مطرح شده در مجموعه‌ي مستند «كيهان»

1 مستند کیهان The Universe فیلمهای نجوم

1. اسرار خورشيد

معرفي مشخصات خورشيد
برداشتهاي بشر از ماهيت خورشيد در گذشته
بررسي واكنش‌هاي هسته‌اي خورشيدي
نحوه‌ي شكل‌گيري خورشيد و منظومه‌ي ‌خورشيدي
ميدان مغناطيسي خورشيد
لكه‌هاي خورشيدي و فورانهاي انبوه تاجي خورشيد
خورشيد لرزه
توفانهاي خورشيدي
شفق‌هاي قطبي زمين و علت پيدايش آن
بررسي علت گرماي زياد تاج خورشيدي
كسوف يا خورشيد گرفتگي
مرگ خورشيد

2 مستند کیهان The Universe فیلمهای نجوم

2. مريخ، سياره سرخ

مشابهت‌هاي زمين و مريخ
مشخصات مريخ و وضعيت آن در منظومه‌ي خورشيدي
ارتفاعات مريخ
تاريخچه‌ي اكتشافات بشر از مريخ و پرتاب فضاپيما به آنجا
وضعيت جوّي مريخ
احتمال وجود آب بر روي مريخ
آيا تمدن‌هاي بيگانه بر روي مريخ زندگي مي‌كنند؟
فعاليتهاي زمين‌شناختي در مريخ
بررسي احتمال وجود زندگي ميكروبي بر روي مريخ

3 مستند کیهان The Universe فیلمهای نجوم
3. پايان زمين

عواملي كيهاني كه ممكن است زماني زمين را نابود سازند
دنباله‌دارها و شهاب‌سنگهاي خطرناك نزديك زمين
تاريخچه برخورد سنگهاي آسماني با زمين
روشهاي نابودسازي و دوركردن سنگهاي آسماني خطرناك
انفجارهاي اشعه‌ي گاما و احتمال برخورد آنها با زمين
مرگ خورشيد و تأثيرات آن بركره‌ي زمين
نظريه‌ي شكافت بزرگ و نابودي كيهان

4 مستند کیهان The Universe فیلمهای نجوم
4. مشتري، سياره غول‌پيكر

بررسي ساختار سياره‌ي مشتري
مشخصات مشتري و وضعيت آن در منظومه‌ي خورشيدي
وضعيت جوّي مشتري
نحوه‌ي شكل‌گيري مشتري
بررسي پديده‌ي فريزبي در مشتري و آثار آن بر زمين
تاريخچه‌ي شناخت بشر از مشتري
لكه‌ي سرخ مشتري
اقمار مشتري
امكان وجود زندگي در قمر اروپا و كاوشگري‌هاي آينده
ميدان مغناطيسي مشتري
حلقه‌هاي مشتري
ساير لكه‌هاي روي مشتري

5 مستند کیهان The Universe فیلمهای نجوم

5. ماه

مقايسه ماه با اقمار سيارات ديگر منظومه‌ي خورشيدي
بررسي مشخصات كره‌ي ماه و وضعيت آن نسبت به زمين
وضعيت جوّي ماه
دهانه‌هاي برخوردي ماه
خصوصيت سنگها و خاك ماه
تاريخچه‌ي شناخت انسان از ماه و تأثيرات آن در زندگي او
تأثير ماه بر اوضاع جوّي زمين
نظريات مطرح شده در مورد پيدايش ماه

6 مستند کیهان The Universe فیلمهای نجوم
6. فضاپيماي زمين

مشخصات كلّي كره‌ي زمين و موقعيت آن در منظومه‌ي خورشيدي
نحوه‌ي شكل‌گيري زمين
بررسي نحوه‌ي برخورد سنگهاي آسماني با زمين در دورانهاي اوليه
احتمالات مطرح در مورد نحوه‌ي پديد آمدن آب بر روي زمين
بررسي عوامل پديدآورنده‌ي زندگي بر روي زمين
عوامل حياتي براي بقاي موجودات زنده بر روي زمين
آب شدن يخهاي قطبي

7 مستند کیهان The Universe فیلمهای نجوم

7. سيارات داخلي

مقايسه‌ي زمين و زهره
مشخصات سياره‌ي زهره و وضعيت آن در منظومه‌ي خورشيدي
شناخت بشر از زهره در طول تاريخ
نحوه شكل‌گيري زهره
چرخش پسرونده‌ي زهره
بررسي اوضاع جوّي زهره
پديده‌ي اثر گلخانه‌اي در زهره
آتشفشانهاي زهره
وقوع آذرخش در زهره
نوع ابرهاي زهره
خصوصيات عطارد و وضعيت آن در منظومه‌ي خورشيدي
دهانه‌هاي برخوردي عطارد
اوضاع جوّي عطارد
ارتفاعات عطارد
وجود يخ در عطارد

8 مستند کیهان The Universe فیلمهای نجوم

8. زحل، ارباب حلقه‌ها

خصوصيات زحل و موقعيت آن در منظومه‌ي خورشيدي
مشخصه‌ي حلقه‌هاي زحل
قانون بقاي تكانه‌ي زاويه‌اي در زحل
تاريخچه‌ي شناخت زحل توسط بشر
طبقه‌بندي حلقه‌هاي زحل
توفانهاي زحل
اكتشافات فضاپيماهاي ارسالي به زحل
اقمار زحل
بررسي قمر تيتان
نقش قمر انسلادوس در بقاي حلقه‌ها
احتمال وجود زندگي در برخي از اقمار زحل

9 مستند کیهان The Universe فیلمهای نجوم
9. كهكشان‌هاي خارجي

آشنايي با پديده‌اي به نام كهكشان
شناخت انواع كهكشان
مواد و اجرام تشكيل‌دهنده‌ي كهكشان
آشنايي با برخي از كهكشانهاي مهم خارجي
چگونگي برخورد كهكشان‌ها
تكينگي گرانشي بُعد متناهي
نحوه‌ي شكل‌گيري كهكشان‌ها
بررسي كهكشان راه‌شيري
كهكشان آندرومدا
كشف كهكشان‌ها توسط بشر
نقش سياه‌چاله‌ در كهكشان‌ها
نحوه‌ي تشكيل سياه‌چاله
سياه‌چاله‌ي ابرپرجرم
ماده‌ي تاريك
انرژي تاريك
فن‌آوري‌هاي نوين رصد نمودن كهكشان‌ها

10 مستند کیهان The Universe فیلمهای نجوم
10. زندگي و مرگ ستاره

نحوه‌ي تولد ستارگان
ستون‌هاي آفرينش
نقش گرانش در پيدايش ستارگان
انواع ستارگان
واكنش‌هاي هسته‌اي ستارگان
رشته‌ي اصلي
فشار تبهگني الكترون
كوتوله‌ي سرخ
كوتوله‌ي سفيد
هيولاي سرخ
انواع مرگ ستارگان
ستاره‌ي نوتروني
برخورد ستارگان
تب‌اختر
رابطه‌ي مرگ ستارگان و سياه‌چاله
انفجار ابرنواختري يا سوپرنوايي
خوشه‌ي كروي
كوتوله‌ي قهوه‌اي
رابطه‌ي جرم ستاره با مدت عمر آن

11 مستند کیهان The Universe فیلمهای نجوم

11. سيارات خارجي

تاريخچه‌ي كشف پلوتو
علت حذف پلوتو از جمع سيارات
خصوصيات پلوتو و وضعيت آن در منظومه‌ي خورشيدي
وضعيت جوّي پلوتو
تعريف جديد براي سياره
كمربند كوئيپر يا كايپر
سيارات كوتوله
فضاپيماي افقهاي نو
مشخصات اورانوس و وضعيت آن در منظومه‌ي خورشيدي
خصوصيت جوّي اورانوس
تاريخچه‌ي شناخت اورانوس توسط بشر
حلقه‌هاي اورانوس
اقمار اورانوس
خصوصيات نپتون و موقعيت آن در منظومه‌ي خورشيدي
اوضاع جوّي نپتون
بادهاي نپتون
لكه‌ي تيره‌ي نپتون
اقمار نپتون
قمر تريتون
12 مستند کیهان The Universe فیلمهای نجوم

12. خطرناك‌ترين مكان كيهان

مگنتار
نحوهِ تشكيل مگنتار
انفجار مگنتاري
سياه‌چاله
سقوط ستارگان در سياه‌چاله
فاصله‌ي افق حادثه
سياه‌چاله‌ي ابرپرجرم
آيا راه شيري نيز داراي سياه‌چاله‌ي ابرپرجم مي‌باشد؟
برخورد كهكشان راه شيري با آندرومدا
هم‌نوع خواري كهكشاني
اخترنما
فورانهاي بليزر

13 مستند کیهان The Universe فیلمهای نجوم
13. در جستجوي اي.تي

بررسي امكان وجود حيات در نزديك‌ترين ستارگان به ما
تركيبات بوجود آورنده‌ي زندگي
شبيه‌سازي رايانه‌اي موجودات زنده‌ي احتمالي در برخي سيارات
احتمال وجود حيات در قمر اروپاي مشتري
بررسي احتمال وجود زندگي در قمر تيتان زحل
فن‌آوري‌هاي كشف علايم راديويي موجودات بيگانه
تصورات بشر از موجودات بيگانه
پيش‌بيني‌هاي آينده‌نگرانه در مورد پيشرفت‌هاي رايانه‌اي بشر در رابطه با حيات

14 مستند کیهان The Universe فیلمهای نجوم

14. فراتر از انفجار بزرگ

بررسي گام به گام نحوه‌ي فهم انسان راجع به كيهان از آغاز تا عصر حاضر
نحوه‌ي رصد نمودن‌هاي آسمان توسط انسان ابتدايي
تفاوت اخترشناسي و طالع بيني نجومي
نظريه‌ي بطلميوس راجع به كيهان
نظريه‌ي خورشيد مركزي كوپرنيك
نظريه‌ي كپلر در تكميل نظريه‌ي كوپرنيك
نظريات گاليله پيرامون كيهان
اسحق نيوتن و قوانين حركت و قوانين جهاني گرانش
نظريه‌ي نسبيت عام و خاص انيشتين
نظريه‌ي اتم نخستين (انفجار بزرگ) لوميتر
انبساط كيهان و ادوين هابل
نظريه‌ي حالت پايدار هويل
رد نظريه‌ي حالت پايدار توسط گاموف و آلفر
اثبات نظريه‌ي لوميتر (انفجار بزرگ) بوسيله‌ي پنزيس و ويلسن
نظريه‌ي تورم
كشفيات ماهواره‌ي WMAP
توصيف وقايع صورت گرفته از انفجار بزرگ تا تشكيل كهكشان‌ها
نابودي خورشيد و كره‌ي زمين در ميلياردها سال آينده
شكافت بزرگ و نابودي كيهان

اپیزودهای فصل دوم مجموعه مستند کیهان

سیارات بیگانه “Alien Planets
روزنه های کیهانی-Cosmic Holes
راز ماه- Mysteries of the Moon
راه شیری”The Milky Way
قمر بیگانه ” Alien Moons
ماده تاریک / انرژی تاریک”Dark Matter/Dark Energy
آستروبیولوژی (Astrobiology – اخترزیست شناسی
سفر به فضا “”Space Travel
ابر “Supernovas
Constellations”صورت فلکی
اسرار غیر قابل توضیح “Unexplained Mysteries
برخورد کیهانی “Cosmic Collisions
مستعمره فضایی “Colonizing Space
سحابی-Nebulas
آب و هوا در فضا-Wildest Weather in the Cosmos
بزرگترین چیزها در فضا “Biggest Things in Space
جاذبه -Gravity
کتاب مکاشفات یوحنا کیهانی “”Cosmic Apocalypse

اپیزودهای فصل سوم مستند کیهان

حوادث اعماق فضا “Deep Space Disasters”
جهان های موازی “Parallel Universes”
“سرعت نور” “Light Speed”
جنسیت در فضا-“S*x in Space”
چهره بیگانه-“Alien Faces”
“ستاره های دنباله دار و شهاب سنگ مرگبار” “Deadly Comets and Meteors”
زندگی در فضا “Living in Space”
“توقف قیامت””Stopping Armageddon”
زمین دیگر-Another Earth”
چیزهای عجیب و قوی-“Strangest Things”
لبه فضا “Edge of Space”
“پدیده کیهانی” “Cosmic Phenomena”

اپیزودهای فصل چهارم مستند کیهان

“روزی که ماه رفت-“The Day the Moon Was Gone”
این هست یک فضای سنگدل-“It Fell From Space”
“انفجار بزرگ” “Biggest Blasts”
“شکار ازسیارات حلقه دار”The Hunt for Ringed Planets”
10 راه برای از بین بردن زمین “10 Ways to Destroy the Earth”
“جستجو برای خوشه کیهانی” “The Search for Cosmic Clusters”
“جنگ های فضایی””Space Wars”
“جهان مایع” “Liquid Universe”
پالسارها و کوازار “اختر نما وستاره های تپنده-Pulsars & Quasars”
“علمی تخیلی ، حقیقت علم” “Science Fiction, Science Fact”
انرژی فوق العاده “Extreme Energy”

آموزش عمومي نجوم

کاملترین مجموعه ای که در مورد نجوم و کیهان خواهید داشت

فصل نخست

كاري برجسته از History Channel

مناسب براي دانش‌آموزان مقطع دبيرستان به بالا

با ديدن اين فيلم سطح دانسته‌هاي شما از عالم كيهان بسيار فراتر خواهد رفت
چهار فصل کامل

فصل اول، دوم، سوم و چهارم

فصل اول در 14 قسمت

فصل دوم در 18 قسمت

فصل سوم در 11 قسمت

فصل چهارم در 12 قسمت

مدت زمان هر قسمت حدود 44 دقیقه هست

نگاهي به مستند كيهان (The Universe):

انسان از آغاز تاريخ همواره پرسشهايي را پيرامون كيهان در ذهن خود پرورانيده است. در 50 سال گذشته كاوش‌هاي فضايي عملي انسان با استفاده از تلسكوپهاي قدرتمند، كاوشگرهاي روباتي و مأموريتهاي انساني، دانش ما از عالم كيهان را به طور شگفت‌آوري افزايش داده‌اند. با اين وجود در سالهاي اخير دانشمندان با بكارگيري فن‌آوري رايانه‌اي توانسته‌‌اند استنتاج‌هاي حيرت‌انگيز خود در اين باره را با جزئيات فراوان به تصوير بكشند. در مجموعه‌ي مستند علمي «كيهان» نيز با استفاده از فن‌آوري نوين تصويرسازي رايانه‌اي، سيارات و ستارگان دوردست را به نزديك آورده‌ايم و بينندگان اين امكان را يافته‌اند تا به نوعي در دنباله‌دارها و سياه‌چاله‌ها نظر بيافكنند و شاهد تولد و مرگ كهكشانها و ستارگان باشند. مجموعه‌ي حاضر در 14 اپيزود و با عناوين پيش رو تقديم مي‌گردد:

عناوين مطالب مطرح شده در مجموعه‌ي مستند «كيهان»

1 مستند کیهان The Universe فیلمهای نجوم

1. اسرار خورشيد

معرفي مشخصات خورشيد
برداشتهاي بشر از ماهيت خورشيد در گذشته
بررسي واكنش‌هاي هسته‌اي خورشيدي
نحوه‌ي شكل‌گيري خورشيد و منظومه‌ي ‌خورشيدي
ميدان مغناطيسي خورشيد
لكه‌هاي خورشيدي و فورانهاي انبوه تاجي خورشيد
خورشيد لرزه
توفانهاي خورشيدي
شفق‌هاي قطبي زمين و علت پيدايش آن
بررسي علت گرماي زياد تاج خورشيدي
كسوف يا خورشيد گرفتگي
مرگ خورشيد

2 مستند کیهان The Universe فیلمهای نجوم

2. مريخ، سياره سرخ

مشابهت‌هاي زمين و مريخ
مشخصات مريخ و وضعيت آن در منظومه‌ي خورشيدي
ارتفاعات مريخ
تاريخچه‌ي اكتشافات بشر از مريخ و پرتاب فضاپيما به آنجا
وضعيت جوّي مريخ
احتمال وجود آب بر روي مريخ
آيا تمدن‌هاي بيگانه بر روي مريخ زندگي مي‌كنند؟
فعاليتهاي زمين‌شناختي در مريخ
بررسي احتمال وجود زندگي ميكروبي بر روي مريخ

3 مستند کیهان The Universe فیلمهای نجوم
3. پايان زمين

عواملي كيهاني كه ممكن است زماني زمين را نابود سازند
دنباله‌دارها و شهاب‌سنگهاي خطرناك نزديك زمين
تاريخچه برخورد سنگهاي آسماني با زمين
روشهاي نابودسازي و دوركردن سنگهاي آسماني خطرناك
انفجارهاي اشعه‌ي گاما و احتمال برخورد آنها با زمين
مرگ خورشيد و تأثيرات آن بركره‌ي زمين
نظريه‌ي شكافت بزرگ و نابودي كيهان

4 مستند کیهان The Universe فیلمهای نجوم
4. مشتري، سياره غول‌پيكر

بررسي ساختار سياره‌ي مشتري
مشخصات مشتري و وضعيت آن در منظومه‌ي خورشيدي
وضعيت جوّي مشتري
نحوه‌ي شكل‌گيري مشتري
بررسي پديده‌ي فريزبي در مشتري و آثار آن بر زمين
تاريخچه‌ي شناخت بشر از مشتري
لكه‌ي سرخ مشتري
اقمار مشتري
امكان وجود زندگي در قمر اروپا و كاوشگري‌هاي آينده
ميدان مغناطيسي مشتري
حلقه‌هاي مشتري
ساير لكه‌هاي روي مشتري

5 مستند کیهان The Universe فیلمهای نجوم

5. ماه

مقايسه ماه با اقمار سيارات ديگر منظومه‌ي خورشيدي
بررسي مشخصات كره‌ي ماه و وضعيت آن نسبت به زمين
وضعيت جوّي ماه
دهانه‌هاي برخوردي ماه
خصوصيت سنگها و خاك ماه
تاريخچه‌ي شناخت انسان از ماه و تأثيرات آن در زندگي او
تأثير ماه بر اوضاع جوّي زمين
نظريات مطرح شده در مورد پيدايش ماه

6 مستند کیهان The Universe فیلمهای نجوم
6. فضاپيماي زمين

مشخصات كلّي كره‌ي زمين و موقعيت آن در منظومه‌ي خورشيدي
نحوه‌ي شكل‌گيري زمين
بررسي نحوه‌ي برخورد سنگهاي آسماني با زمين در دورانهاي اوليه
احتمالات مطرح در مورد نحوه‌ي پديد آمدن آب بر روي زمين
بررسي عوامل پديدآورنده‌ي زندگي بر روي زمين
عوامل حياتي براي بقاي موجودات زنده بر روي زمين
آب شدن يخهاي قطبي

7 مستند کیهان The Universe فیلمهای نجوم

7. سيارات داخلي

مقايسه‌ي زمين و زهره
مشخصات سياره‌ي زهره و وضعيت آن در منظومه‌ي خورشيدي
شناخت بشر از زهره در طول تاريخ
نحوه شكل‌گيري زهره
چرخش پسرونده‌ي زهره
بررسي اوضاع جوّي زهره
پديده‌ي اثر گلخانه‌اي در زهره
آتشفشانهاي زهره
وقوع آذرخش در زهره
نوع ابرهاي زهره
خصوصيات عطارد و وضعيت آن در منظومه‌ي خورشيدي
دهانه‌هاي برخوردي عطارد
اوضاع جوّي عطارد
ارتفاعات عطارد
وجود يخ در عطارد

8 مستند کیهان The Universe فیلمهای نجوم

8. زحل، ارباب حلقه‌ها

خصوصيات زحل و موقعيت آن در منظومه‌ي خورشيدي
مشخصه‌ي حلقه‌هاي زحل
قانون بقاي تكانه‌ي زاويه‌اي در زحل
تاريخچه‌ي شناخت زحل توسط بشر
طبقه‌بندي حلقه‌هاي زحل
توفانهاي زحل
اكتشافات فضاپيماهاي ارسالي به زحل
اقمار زحل
بررسي قمر تيتان
نقش قمر انسلادوس در بقاي حلقه‌ها
احتمال وجود زندگي در برخي از اقمار زحل

9 مستند کیهان The Universe فیلمهای نجوم
9. كهكشان‌هاي خارجي

آشنايي با پديده‌اي به نام كهكشان
شناخت انواع كهكشان
مواد و اجرام تشكيل‌دهنده‌ي كهكشان
آشنايي با برخي از كهكشانهاي مهم خارجي
چگونگي برخورد كهكشان‌ها
تكينگي گرانشي بُعد متناهي
نحوه‌ي شكل‌گيري كهكشان‌ها
بررسي كهكشان راه‌شيري
كهكشان آندرومدا
كشف كهكشان‌ها توسط بشر
نقش سياه‌چاله‌ در كهكشان‌ها
نحوه‌ي تشكيل سياه‌چاله
سياه‌چاله‌ي ابرپرجرم
ماده‌ي تاريك
انرژي تاريك
فن‌آوري‌هاي نوين رصد نمودن كهكشان‌ها

10 مستند کیهان The Universe فیلمهای نجوم
10. زندگي و مرگ ستاره

نحوه‌ي تولد ستارگان
ستون‌هاي آفرينش
نقش گرانش در پيدايش ستارگان
انواع ستارگان
واكنش‌هاي هسته‌اي ستارگان
رشته‌ي اصلي
فشار تبهگني الكترون
كوتوله‌ي سرخ
كوتوله‌ي سفيد
هيولاي سرخ
انواع مرگ ستارگان
ستاره‌ي نوتروني
برخورد ستارگان
تب‌اختر
رابطه‌ي مرگ ستارگان و سياه‌چاله
انفجار ابرنواختري يا سوپرنوايي
خوشه‌ي كروي
كوتوله‌ي قهوه‌اي
رابطه‌ي جرم ستاره با مدت عمر آن

11 مستند کیهان The Universe فیلمهای نجوم

11. سيارات خارجي

تاريخچه‌ي كشف پلوتو
علت حذف پلوتو از جمع سيارات
خصوصيات پلوتو و وضعيت آن در منظومه‌ي خورشيدي
وضعيت جوّي پلوتو
تعريف جديد براي سياره
كمربند كوئيپر يا كايپر
سيارات كوتوله
فضاپيماي افقهاي نو
مشخصات اورانوس و وضعيت آن در منظومه‌ي خورشيدي
خصوصيت جوّي اورانوس
تاريخچه‌ي شناخت اورانوس توسط بشر
حلقه‌هاي اورانوس
اقمار اورانوس
خصوصيات نپتون و موقعيت آن در منظومه‌ي خورشيدي
اوضاع جوّي نپتون
بادهاي نپتون
لكه‌ي تيره‌ي نپتون
اقمار نپتون
قمر تريتون
12 مستند کیهان The Universe فیلمهای نجوم

12. خطرناك‌ترين مكان كيهان

مگنتار
نحوهِ تشكيل مگنتار
انفجار مگنتاري
سياه‌چاله
سقوط ستارگان در سياه‌چاله
فاصله‌ي افق حادثه
سياه‌چاله‌ي ابرپرجرم
آيا راه شيري نيز داراي سياه‌چاله‌ي ابرپرجم مي‌باشد؟
برخورد كهكشان راه شيري با آندرومدا
هم‌نوع خواري كهكشاني
اخترنما
فورانهاي بليزر

13 مستند کیهان The Universe فیلمهای نجوم
13. در جستجوي اي.تي

بررسي امكان وجود حيات در نزديك‌ترين ستارگان به ما
تركيبات بوجود آورنده‌ي زندگي
شبيه‌سازي رايانه‌اي موجودات زنده‌ي احتمالي در برخي سيارات
احتمال وجود حيات در قمر اروپاي مشتري
بررسي احتمال وجود زندگي در قمر تيتان زحل
فن‌آوري‌هاي كشف علايم راديويي موجودات بيگانه
تصورات بشر از موجودات بيگانه
پيش‌بيني‌هاي آينده‌نگرانه در مورد پيشرفت‌هاي رايانه‌اي بشر در رابطه با حيات

14 مستند کیهان The Universe فیلمهای نجوم

14. فراتر از انفجار بزرگ

بررسي گام به گام نحوه‌ي فهم انسان راجع به كيهان از آغاز تا عصر حاضر
نحوه‌ي رصد نمودن‌هاي آسمان توسط انسان ابتدايي
تفاوت اخترشناسي و طالع بيني نجومي
نظريه‌ي بطلميوس راجع به كيهان
نظريه‌ي خورشيد مركزي كوپرنيك
نظريه‌ي كپلر در تكميل نظريه‌ي كوپرنيك
نظريات گاليله پيرامون كيهان
اسحق نيوتن و قوانين حركت و قوانين جهاني گرانش
نظريه‌ي نسبيت عام و خاص انيشتين
نظريه‌ي اتم نخستين (انفجار بزرگ) لوميتر
انبساط كيهان و ادوين هابل
نظريه‌ي حالت پايدار هويل
رد نظريه‌ي حالت پايدار توسط گاموف و آلفر
اثبات نظريه‌ي لوميتر (انفجار بزرگ) بوسيله‌ي پنزيس و ويلسن
نظريه‌ي تورم
كشفيات ماهواره‌ي WMAP
توصيف وقايع صورت گرفته از انفجار بزرگ تا تشكيل كهكشان‌ها
نابودي خورشيد و كره‌ي زمين در ميلياردها سال آينده
شكافت بزرگ و نابودي كيهان

اپیزودهای فصل دوم مجموعه مستند کیهان

سیارات بیگانه “Alien Planets
روزنه های کیهانی-Cosmic Holes
راز ماه- Mysteries of the Moon
راه شیری”The Milky Way
قمر بیگانه ” Alien Moons
ماده تاریک / انرژی تاریک”Dark Matter/Dark Energy
آستروبیولوژی (Astrobiology – اخترزیست شناسی
سفر به فضا “”Space Travel
ابر “Supernovas
Constellations”صورت فلکی
اسرار غیر قابل توضیح “Unexplained Mysteries
برخورد کیهانی “Cosmic Collisions
مستعمره فضایی “Colonizing Space
سحابی-Nebulas
آب و هوا در فضا-Wildest Weather in the Cosmos
بزرگترین چیزها در فضا “Biggest Things in Space
جاذبه -Gravity
کتاب مکاشفات یوحنا کیهانی “”Cosmic Apocalypse

اپیزودهای فصل سوم مستند کیهان

حوادث اعماق فضا “Deep Space Disasters”
جهان های موازی “Parallel Universes”
“سرعت نور” “Light Speed”
جنسیت در فضا-“S*x in Space”
چهره بیگانه-“Alien Faces”
“ستاره های دنباله دار و شهاب سنگ مرگبار” “Deadly Comets and Meteors”
زندگی در فضا “Living in Space”
“توقف قیامت””Stopping Armageddon”
زمین دیگر-Another Earth”
چیزهای عجیب و قوی-“Strangest Things”
لبه فضا “Edge of Space”
“پدیده کیهانی” “Cosmic Phenomena”

اپیزودهای فصل چهارم مستند کیهان

“روزی که ماه رفت-“The Day the Moon Was Gone”
این هست یک فضای سنگدل-“It Fell From Space”
“انفجار بزرگ” “Biggest Blasts”
“شکار ازسیارات حلقه دار”The Hunt for Ringed Planets”
10 راه برای از بین بردن زمین “10 Ways to Destroy the Earth”
“جستجو برای خوشه کیهانی” “The Search for Cosmic Clusters”
“جنگ های فضایی””Space Wars”
“جهان مایع” “Liquid Universe”
پالسارها و کوازار “اختر نما وستاره های تپنده-Pulsars & Quasars”
“علمی تخیلی ، حقیقت علم” “Science Fiction, Science Fact”
انرژی فوق العاده “Extreme Energy”

مطالب پیشنهادی :

7 پاسخ به “مستند کیهان The Universe فیلمهای نجوم”

 1. مجید می‌گه:

  با عرض سلام و خسته نباشید ببخشید این مستند کیهان آیا به زبان فارسی می باشد با تشکر محمودی از کرمانشاه

  پاسخ admin:

  سلام.
  خیر مستند کیهان به زبان اصلی و با کیفیت فوق العاده HD ارائه میشه.

 2. saeed می‌گه:

  salam.man addrese emailamo bala gozashtam.chand ta soal dashtam mamnoon misham javab bedid.avval in ke majmooeye KEYHAN hameye 4 ta seasonesho darin?yani in 10 ta dvd hameye 4 seasone ya faghat yekish?sanian inke ina dooble ya zirnevis daran ya faghat zabane aslie?hatta age zirnevise englisi ham dashte bashe khoobe vali bedoone hichi yekam sakhte.mamnoon misham javab bedid.

  پاسخ admin:

  فارسی بنویسید. وقت ترجمه فینگلیس رو نداریم.

 3. تانيا می‌گه:

  Bad nabod faghat bayad 3saat tarjmash knem

 4. میلاد می‌گه:

  لطفا فصل های بعدی این مستند رو قرار بدید5و6و7رو

  پاسخ مدیر فروشگاه:

  نسخه HD بعدا اضافه میشه.

پاسخ دهید